Pravidla soutěže 

 

 1. Pořadatel soutěže

  Pořadatelem soutěže je společnost Ivan Rössler umělecká agentura s.r.o. se sídlem: Nikoly Vapcarova 3268/3, 143 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 28994043, Zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 158564 (dále jen „pořadatel soutěže“). Mediálním partnerem soutěže je Radio Beat, Říčanská 3, 101 00 - Praha 10, tel: 267 009 810, fax: 267 009 811, e-mail: studio@radiobeat.cz.

 2. Místo konání a doba trvání soutěže

  Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky. Soutěž má tento harmonogram:
  do 30. dubna je třeba se zaregistrovat, vyplnit soutěžní přihlášku a vložit na web všechny požadované informace.
  Od 1. května do 15. června odborná porota vybere maximálně 20 skupin, které postoupí do semifinále.
  Od 15. června do 30. června odborná porota vybere ze semifinále maximálně 7 skupin do finále.
  Od 30. června do 31. srpna bude probíhat baráž, v níž zůstane zbytek semifinálových skupin, které porota nevybere do finále.
  Z této baráže pak na základě hlasování veřejnosti vzejde vítěz a současně poslední finalista soutěže.

 3. Podmínky účasti

  Jedinou podmínkou účasti je pravdivě vyplnit soutěžní přihlášku, zejména jméno osoby, která soutěžní skupinu přihlašuje a její kontakt.
  Další podmínky účasti jsou součástí přihlášky. Pokud budou všechny náležitosti správně vloženy, bude přihláška platná.

 4. Základní kolo soutěže

  Po uzavření soutěže budou všechny přihlášené skupiny zveřejněny na webu v abecedním pořadí a členům odborné poroty budou zaslány přihlašovací údaje. Členové poroty budou jednotlivé skupiny hodnotit známkou od 1 do 5 jako ve škole. Do konce hlasování mohou svá hodnocení libovolně měnit. Jakmile bude uzavřeno základní kolo, bude zveřejněno maximálně 20 skupin, které postoupí do semifinále.

 5. Semifinále

  Ze semifinalistů pak porota vybere maximálně sedm finalistů. Zbylí semifinalisté zůstanou v baráži a bude o nich hlasovat veřejnost. Z jejich hlasování pak vzejde poslední finalista.

 6. Finále

  Termín finále a jeho místo bude včas oznámeno na webu festivalu. Finalisté na tomto koncertu vystoupí bez nároku na honorář, bude jim uhrazeno pouze cestovné. 
  Podmínkou účasti je podepsání jednoduché smlouvy o účinkování, dodání technických podmínek, playlistu (OSA) a podkladů pro propagaci. 
  V případě neúčasti některého z finalistů, může pořadatel přihlédnout k předcházejícímu hlasování a vybrat vhodného náhradníka.

  O vítězi finále rozhodne odborná porota jmenovaná pořadatelem.

  Vítězná skupina si zahraje na Koncertu legend v rámci Československého beat-festivalu 28. 3. 2020 v pražské Lucerně.